PODKARPACKIE

System monitoringu jakości powietrza

Prognozy

Krajowa krótkoterminowa prognoza zanieczyszczenia powietrza dostępna jest na Portalu Jakości Powetrza GIOŚ pod adreserm:
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution
Krórkoterminowa prognoza zanieczyszczenia powietrza dla województwa podkarpackiego realizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego dostępna jest pod adredem:
http://powietrze.podkarpackie.pl/